Hockey för barn och ungdomar

Hockey har alltid varit en sport som fångat de ungas intresse. Många som håller på med hockey idag började nästan garanterat redan när de var liten. Det är ju dock inbyggt en hel del tuffa element i hockey och säkerheten måste alltid vara en primär fokus när barn och unga utövar denna sport.

Svenska hockeyförbundet är väldigt noga med att utforma ramar för hur hockey ska spelas och är själva med att ta fram och distribuera material i utbildningssyfte för både unga spelare och deras föräldrar. Man kan hitta mycket bra information om detta på deras webbplats. De vill uppmana unga spelare att inte bara utveckla sina teknik för att bli en bättre spelare utan även skapa bra lag andra, fostra fair play, utbilda hockeytränare och hjälpa till att utveckla hockeyföreningars verksamheter. Från detta växer en starkare, bättre och säkrare hockeykultur som unga spelare tar med sig vidare i livet.

Säkerheten är ju som sagt väldigt viktigt då hockey involverar en hel del fysisk kontakt med andra spelare och snabba rörelser som lätt kan orsaka olyckor. Detta är anledningen till att det ändå inträffar så många som 10 000 skador varje år där en ung spelare söker sig till en akutmottagning. Strax över hälften av dessa är barn under 18 år. Denna statistik kommer från ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Barnolycksfallsfonden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Den vanligaste orsaken till dessa skador är tacklingar med 45% av fallen. blodgjutningar, den medicinska termen för blåmärken, är den vanligaste utkomsten av olyckor med frakturer, sårskador, vrickningar och stukningar är också rätt vanliga. Många skador behöver mest ses över och kan kräva en en kort frånvaro från spelet, men en del kan behöva mer långvarig behandling.

För att ge barn och ungdomar bästa möjliga chans att undvika olyckor kommer här några tips Barnolycksfallsfonden har delat med sig:

  • Alltid värma upp ordentligt
  • Inte använda gammal utrustning då material försvagas med tiden
  • Inte använda en hjälm som har sprickor
  • Se till att skydda armbågar, axlar, höft och knäleder
  • Använda halsskydd
  • Inte använda en målvaktshjälm med tillbucklat galler
  • Se till att isen är ren och jämn